Natura 2000

Kas yra Natura 2000?

Natura 2000 –  Europos sąjungoje esantis saugomų teritorijų tinklas.

Kokiu tikslu įkurtas šis tinklas?

Jis įkurtas siekiant išsaugoti Europos Bendrijos mastu retas ar nykstančias gyvūnų bei augalų rūšis ir gamtines buveines. Šią apsaugą numato dvi įsteigtos direktyvos – Paukščių ir Buveinių.

Pagrindinės tinklo taisyklės

Natura 2000 priklausančiose teritorijose turi būti užtikrinama esama ekologinė vertė. Ūkinė veikla jose gali būti vykdoma, tačiau ribojama, jeigu tai daro neigiamą poveikį buveinėms ir rūšims.

Natura 2000 Lietuvoje saugojamos teritorijos

* Žalia spalva – buveinių apsauga
   Raudona spalva – paukščių apsauga

Nuorodos, kurias paspaudę sužinosite daugiau informacijos

Reklama